top of page

Àrees de Servei

Tributació - Impostos

 

Apliquem la tributació obligatòria amb una prèvia planificació conjunta i una interpretació creativa però rigurosa, que ha d'assegurar-nos que la tributació no sigui mai un obstacle per al teu negoci.

 

 

 

 

logo_apttcb.png
Relacions Mercantils

 

Són encara poques PIMEs que han dotat la seva entitat d'uns acords mercantils que responguin a la realitat i reflecteixin les variacions normals que la vida del negoci comporta.

 

Un % important de Pimes es troben en conflictes amb socis i/o familiars per una ineficient o inexistent regulació de les seves relacions mercantils. 

 

Comptabilitat

Ens ocupem de la gestió i planificació comptable, transformant-la d'una mera obligació formal sense cap valor, en una eina útil que t'aporti informació per la millor gestió i direcció del teu negoci.

T'ajudem en l'anàlisi de la informació comptable per ajudar-te a prendre les millors decisions pel teu negoci.

 

 

Relacions Laborals

 

Les relacions laborals estan molt regulades i cal conèixer perfectament els límits de la voluntad de totes dues parts per tal de fer una bona gestió del personal. Aquesta tasca sovint és menyspreada per molts empresaris i petites empreses, que desconeixen fins a quin punt una plantilla ben valorada i sense conflictes, pot empènyer el conjunt de l'empresa cap a l'èxit.
 

Mediació en Assegurances

Tota empresa requereix d'unes assegurances mínimes, algunes regulades legalment i per tant obligatòries, i d'altres simplement imprescindibles per a garantir un futur estable.

La falta de liquiditat econòmica que avui és tant estesa, hauria de fer-nos més conscients de la necessitat d'assegurar allò que és imprevisible.

Administració de Finques​

 

Administrar i sobretot rendibilitzar el patrimoni immobiliari és avui un repte de primer ordre.

 

Gestió vertical (Lloguers) i Gestió horitzontal (Comunitats) requereixen no només d'un assessorament expert i una actualització constant, sinó també d'una especial habilitat per a resoldre les incidències pròpies de la convivència (en cas de comunitats) i les peculiaritats  de la situació econòmica general actual, que redunda en conflictes de Gestió tant vertical com horitzontal.

bottom of page